2012/11/02

Huruf A- Z

Sebenarnya, belajar Bahasa Malaysia tidaklah susah. Terlebih dahulu mesti kenal huruf A - Z.Kenali Huruf ABC......

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 


Lagu ABC
Daripada  26 huruf A - Z, nyatakan huruf vokal dan huruf konsonan?
( Fikir dahulu sebelum menjawab)

Pandai Membaca

Suku Kata
Vokal Berganding


Kata Nama

Kata Nama AmKata Nama Khas

1. Kata Nama yang ditulus dengan huruf besar di 

   pangkalnya termasuk dalam kelas Kata Nama Khas.

2. Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk khas kepada:

a) Sesuatu yang bernyawa seperti manusia atau 

   binatang: Ali, Si Comel.

b) Sesuatu yang tidak bernyawa seperti bangunan, 

   bandar,negeri, judul buku dan sebagainya: Wisma 

   Putra, Johor Bahru,Perak,Kamus Dewan

Kata Pemeri

Kata Sendi Nama, Kata Bilangan, Kata Pemeri


Kata Hubung

Kata Hubung


Kata Seru

Kata seru
Latihan

Latihan.

Pilih jawapan yang sesuai.

1.                   , cantiknya bunga raya 
    ini ! 

2.  Kamu hendak makan buah durian      
                         buah rambutan ?

3.  Pilih ayat yang betul.
A) Saya suka menari supaya mandi.
B) Mereka bermain layang-layang dan 
    berjoging di taman.  
C) Azman tidak hadir ke sekolah dan  
    dia sakit.