2012/11/02

Kata Nama

Kata Nama AmKata Nama Khas

1. Kata Nama yang ditulus dengan huruf besar di 

   pangkalnya termasuk dalam kelas Kata Nama Khas.

2. Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk khas kepada:

a) Sesuatu yang bernyawa seperti manusia atau 

   binatang: Ali, Si Comel.

b) Sesuatu yang tidak bernyawa seperti bangunan, 

   bandar,negeri, judul buku dan sebagainya: Wisma 

   Putra, Johor Bahru,Perak,Kamus Dewan

No comments:

Post a Comment